Klubbhåndbok

En ressursside for hele Viking FK

Formål med klubbhåndboka


Formålet med denne klubbhåndboken er å gi de frivillige bidragsyterne i Viking FK, barne- og ungdomsavdeling et godt arbeidsverktøy ifm deres verv for kull og lag, samtidig som den skal fungere som et oppslagsverk for foreldre som søker informasjon. Klubbhåndboka er ment som et oppslagsverk og rettesnor for både klubbens ansatte, foreldre/foresatte, trenere, lagledere, styre og utvalgsmedlemmer. Målet er at den skal bidra til å skape en felles forståelse for hvordan klubben skal drives med tanke på verdier, prinsipper og retningslinjer.

Klubbhåndboka er et levende dokument og vil oppdateres jevnlig.

For trenerere fungerer også sportsplanen for barne- og ungdomsavdelingen som ett oppslagsverk.

Både sportsplan og klubbhåndboka er styrende dokument som både klubbens ansatte, styret, utvalg og andre forholder seg til. Det er forventet at de som er tilknyttet klubben i verv kjenner til innholdet og vet å navigere seg til korrekt informasjon i den.

Det er ønskelig og nødvendig at alle som er involvert i Viking FK barne- og ungdomsavdelingen, dvs, både ansatte, foreldre/foresatte, trenere, lagledere, styre, utvalgsmedlemmer og andre med tilknytning til klubben, skal få gode mulighet til å bli kjent med klubben.

Derfor ligger begge dokumentene lett tilgjengelig på klubbens hjemmeside.

Sportsplan: www.viking-ungdom.no- sport

Laglederhåndboka: www.viking-ungdom.no - klubbinformasjon 

Ansvarlig for vedlikehold av klubbhåndboken er daglig leder sammen med sportslig leder. Les mer om klubbens organisering på side 6

Klubbens formål er å skape fotballglede i alle fasonger, gjennom både bredde og elitesatsing, innenfor rammene til Norges Fotballforbund og Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite.

Viking FK har stolte tradisjoner som elitelag - og det er et formål i seg selv at Viking FK alltid skal ha som ambisjon å være blant topplagene i norsk seriesystem. Klubbens strategiplan sier at Viking FK skal ha fokus på utvikling av egne spillere til både Dame og herre A-laget i tillegg til å bevare bredden i klubben. 


Lag din egen hjemmeside gratis!